BISON LOGO

žacie lanká BISON SK


Quick links: content, navigation, search.


Quick links: content, navigation, search.
 BISON - NOVINKY

Zmena v označovaní BISON žacích laniek : HOBBY na BASIC PROFI

Basic Profi Vzhľadom na skutočný vývoj trhu s reznými lankami sa naša spoločnosť MERKUR rozhodla prizpôsobiť obchodný názov našich žacích laniek BISON vzniknutej situácii. Nový obchodný názov našich produktov bude v priebehu bežného kalendárneho roku postupne nahradzovať názov pôvodný a to podľa toho, ako budú postupne dochádzať skladové zásoby obalov s pôvodnými obchodnými názvami.
Hlavná zmena : pôvodný názov : rezné lanko Hobby má nový obchodný názov Basic Profi, pričom platí, že objednávacie čísla, ani dalšie parametre sa nemenia. Táto skutočnosť zaistí, že bez ohľadu na termín zmeny obchodného názvu produktov nemôže dôjsť k zámenám tovarov pri jeho dodávke. Dôvodom zmeny je fakt, že väčšina obchodných značiek žacích laniek zaraďuje do kategórie „Profi“ všetky lanká, ktoré sú vyrobené z materiálov obsahujúcich zušľachťujúce kopolymery. Z týchto materiálov sú vyrobené aj naše žlté žacie lanká, ktoré boli doposiaľ označené názvom „Hobby“. Pretože sú naše „hobby“ lanká vyrábané z kvalitnejších surovín, sú aj ich ceny vyšie ako ceny hobby laniek iných obchodných značiek, vyrábaných z podstatne lacnejších materiálov. Dlhoročné skúsenosti z českého a slovenského trhu ukazujú, že je účelnejšie (ekonomicky i časovo) zmeniť označenie výrobku, tak aby toto odpovedalo realite a potrebám trhu, ako stále dookola objasnovať túto cenovo kvalitatívnu problematiku odberateľom na rôznych stupňoch obchodu. Najzložitejšie je objasniť toto v rámci obchodu predevšetkým poslednému odberateľskému článku tj. konečným zákazníkom. Sme si vedomí skutočnosti, že toto objasňovanie je neziskové a tým i nezaujímavé predovšetkým u malých balení, kedy predajca v plnej sezóne vysvetľuje každému konečnému zákazníkovi 5-10 minut, prečo sú naše Hobby lanká drahšie ako iné predávané značky hobby laniek. Veríme, že sme urobili správny krok, ktorý pomôže optimalizovať nám všetkým náš spoločný ochod.


Článok pridaný : 7.3.2008, 8:22 LOGO ORANZOVE  | 


HĽADAŤ:

NOVINKY


Kontakt - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MERKUR SLOVAKIA spol. s r.o.
Kamenné pole 4554/6,
031 01 Liptovský Mikuláš
E-shop: www.merkur.sk


Objednávky B2B:
Tel.: 00421 44 5624505
Fax: 00421 44 2850139
bison(@)merkur.sk

Faktúry a sklad B2B:
Mobil : 00421 905 427823 p. Gregocká ekonomicke(@)merkur.sk

Obchodno technické odd.:
Mobil : 00421 905 427822 p. Krakovský krakovsky(@)merkur.sk


Kontakt - ČESKÁ REPUBLIKA

MERKUR SLOVAKIA spol. s r.o.
Hlavničkovo nábřeží 5629,
760 01 Zlín

Objednávky, faktúry a sklad:
Tel. : 00420 571 110 867 Ing. Valehrach
Mobil: 00420 602 747 161 Ing. Valehrach
Fax : 00420 571 110 899
merkur.vo(@)email.cz

Obchodno technické odd.:
Mobil : 00420 602 575 838 p.Krakovský krakovsky(@)merkur.sk